Obhajoba disertační práce Karla Veverky

Obhajoba disertační práce

V zastoupení děkanky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy oznamuji, že

dne 15. prosince 2017 v 10:00 hodin

se koná obhajoba disertační práce: Karla Veverky

na téma: Hudební život a významné hudební události u pražských křižovníků s červenou hvězdou v 18. století ve světle listinných pramenů
druh studia: doktorské
studijní program: P8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury
obor: XHV Hudební věda
školitel: PhDr. Mgr. Tomáš Slavický, Ph.D. (Kabinet hudební historie EÚ AV ČR)
konzultant(i):

oponent(i): Mgr. Václav Kapsa, Ph.D.
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

místo konání: FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 404

Listinná podoba disertační práce bude k dispozici k nahlédnutí nejméně třicet dnů před konáním obhajoby v úředních hodinách na Oddělení vědy.

Žádáme oponenty a všechny členy subkomise pro obhajobu, aby se zúčastnili.

prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (Ústav hudební vědy)
předseda komise pro obhajobu

Za správnost: Mgr. Vojtěch Šarše

Podrobnosti události

Začátek události
15.12.2017 10:00 - 12:00
Typ události
Úvod > Kalendář událostí > Obhajoba disertační práce Karla Veverky