Kelly St. Pierre

Kelly St. Pierre je docentkou muzikologie na Wichita State University. Její výzkum se soustředí na roli propagandy v utváření české hudby a její recepci v 19. a 20. století. Publikovala v 19th-Century Music (časopis vydávaný University of California Press) a je autorkou hesel v Grove Music Online, Oxford Music Online a kapitoly v The Cambridge History of Music Criticism. V roce 2017 jí u University of Rochester Press vyšla první kniha Bedřich Smetana: Myth, Music, and Propaganda. Náplní jejího nejnovějšího knižního projektu Measuring Czechness: Musicology, the People, and the States je vznik etnomuzikologie spolu s představami o etnické čistotě v Československu. Tento její výzkum byl podpořen Fulbrightovou nadací, díky níž akademický rok 2019/2020 strávila výzkumem na Etnologickém ústavu Akademie věd ČR a výukou na ÚHV FF UK.

V zimním semestru 2019/2020 na ÚHV vyučovala kurz Fantastics in Music in 19th century, v letním semestru 2019/2020 vyučovala kurz Metodologické problémy hudební vědy.

V současné době je výzkumnicí projektu Ten druhý smysl: zvuk, sluch a příroda v české modernitě podpořeným GAČR v Centru pro teoretická studia UK a AV CŘ a na ÚHV FF UK vyučuje pouze externě.

 

Úvod > Lidé > Vyučující > Kelly St. Pierre