Kelly St. Pierre

Kelly St. Pierre je docentkou muzikologie na Wichita State University. Její výzkum se soustředí na roli propagandy v utváření české hudby a její recepci v 19. a 20. století. Publikovala v 19th-Century Music (časopis vydávaný University of California Press) a je autorkou hesel v Grove Music Online, Oxford Music Online a kapitoly v The Cambridge History of Music Criticism. V roce 2017 jí u University of Rochester Press vyšla první kniha Bedřich Smetana: Myth, Music, and Propaganda. Náplní jejího nejnovějšího knižního projektu Measuring Czechness: Musicology, the People, and the States je vznik etnomuzikologie spolu s představami o etnické čistotě v Československu.

Její nejnovější výzkum je podporován Fulbrightovou nadací. Kelly stráví akademický rok 2019/2020 výzkumem na Etnologickém ústavu Akademie věd ČR.

V zimním semestru na ÚHV vyučovala kurz Fantastics in Music in 19th century (Čtvrtek, 12:30 – 14:05, místnost č. 405, hl. budova FF UK).

V letním semestru na ÚHV vyučuje kurz Metodologické problémy hudební vědy (Středa, 12:30 – 14:05, místnost č. 405, hl. budova FF UK)

Úvod > Lidé > Vyučující > Kelly St. Pierre