Doktorandi

struny1

MgA. Ing. Eliška Andršová: Orchestrální dílo Svatopluka Havelky (školitel PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.)

Mgr. Jan Bilwachs: Hudba německých skladatelů v českých zemích 2. poloviny 16. století (školitel Mgr. Jan Baťa, Ph.D.)

Mgr. Adrián Bíro: Musica picta aut ficta Hudobná kultúra v Čechách 16. veku pohľadom hudobnej ikonografie (školitel Mgr. Jan Baťa, Ph.D.)

Mgr. Jan Bubák: Orchestrální tvorba Františka Zdeňka Skuherského v kontextu dobových uměleckých proudů (školitelka prof. PhDr. Marta Ottlová)

Mgr. Vojtěch Frank: Žánry sovětského zábavněhudebního divadla v Československu (školitelka Mgr. Tereza Havelková, Ph.D.)

Rhianydd Kathryn Hallas, MA: Two rhymed offices composed for the feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary. Comparative study and critical edition (školitelky Hana Vlhová-Wörner, Masarykův ústav a archiv AV ČR, a Sue Niebrzydowski, Bangor University)

Mgr. Barbora Kabátková: Officium svatých ve středověkých pramenech kláštera sv. Jiří na Pražském hradě (školitel prof. PhDr. David Eben, Ph.D.)

MgA. Ivana Tabak Kalina: Incantation – 4. klavírní koncert Bohuslava Martinů (školitelka prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.)

Mgr. Dominika Moravčíková: Rómske chlapčenstvo v hudobnom vzdelávaní na Slovensku (školitel Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.)

Elia Moretti: Contemporary Music Theatre in Central European Context (školitelka Mgr. Tereza Havelková, Ph.D.)

Mgr. Kateřina Nová: Recepce života a díla Antonína Dvořáka v Českých zemích od roku 1938 (školitelka prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.)

Mgr. Frederik Pacala: Musica nil aliud cum sit nisi docta poesis: Transfery hudobno-teoretického poznania medzi českými zemami, Horným Uhorskom a Nemeckom (školitel Mgr. Jan Baťa, Ph.D.)

Mgr. Lucie Poskočilová: The soundscape of the Czech prisons and the hearing experience of the convicts (školitel Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.)

Mgr. Eva Prchalová: Antonín Dvořák „Čert a Káča“ op. 112; K problematice Dvořákovy tvorby pozdního období (školitelka prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.)

RNDr. Bc. Hana Tillmanová: Evangelista Papazzone a jeho rukopis Tractatus de arte saltandi (školitelka prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D.)

Mgr. Martina Vídenová: Cecilská jednota a Antonín Apt v kontextu pražského hudebního života (školitelka prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.)

Markus Zimmer, MTh LM, dipl. theol.: Die Rezeption des ostfränkischen Choraldialekts in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (školitel prof. PhDr. David Eben, Ph.D.)

Anna Žáková, M.A.: Liturgical Year‘s Performative Potentionality in Saint-George Convent – according to Liber Ordinarius divinii officii XIII E 14d (školitel prof. PhDr. David Eben, Ph.D.)

Úvod > Lidé > Doktorandi