Doktorandi

struny1

Prezenční

Mgr. Jan Bilwachs: Hudba německých skladaelů v českých zemích 2. poloviny 16. století (školitel: Jan Baťa)

Mgr. Jan Bubák: Orchestrální tvorba Františka Zdeňka Skuherského v kontextu dobových uměleckých proudů (školitelka: Marta Ottlová)

MgA. Ing. Eliška Cílková: Dílo Svatopluka Havelky a jeho vliv na tvorbu současných skladatelů (školitel: PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.)

Rhianydd Kathryn Hallas: Two rhymed offices composed for the feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary. Comparative study and critical edition (školitelky: Hana
Vlhová-Wörner, Kabinet hudební historie AV ČR, a Sue Niebrzydowski, Bangor University)

MgA. Alena Hönigová: Johann Joseph Rösler (1771– 1812) a jeho vybrané kompozice v kontextu dobové tvorby z přelomu 18. a 19. století (školitelka: Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.)

Mgr. Barbora Kabátková: Officium svatých ve středověkých pramenech kláštera sv. Jiří na Pražském hradě (školitel prof. PhDr. David Eben, Ph.D.)

Anna Žáková, M.A.: Liturgical Year‘s Performative Potentionality in Saint-George Convent – according to Liber Ordinarius divinii officii XIII E 14d (školitel: David Eben)

Kombinovaní

Mgr. Jan Chmelarčík: Tradiční hudba a lidový rituál v jihozápadním Shandongu (školitel doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D.)

PhDr. Jiří Kroupa: Jezuité a hudební kultura v Praze v letech 1556-1623 (školitel doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D.)

Mgr. Eva Prchalová: Antonín Dvořák „Čert a Káča“ op. 112; K problematice Dvořákovy tvorby pozdního období (školitelka prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.)

Mgr. Kateřina Nová: Recepce života a díla Antonína Dvořáka v Českých zemích od roku 1938 (školitelka prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.)

MgA. Ivana Tabak: Incantation – 4. klavírní koncert Bohuslava Martinů (školitelka prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.)

RNDr. Bc. Hana Tillmanová: Evangelista Papazzone a jeho rukopis Tractatus de arte saltandi (prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D.)

Markus Zimmer, MTh LM, dipl. theol.: Die Rezeption des ostfränkischen Choraldialekts in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (školitel prof. PhDr. David Eben, Ph.D.)

Úvod > Lidé > Doktorandi