16. Studentská muzikologická konference

Srdečně vás zveme na tradiční Studentskou muzikologickou konferenci, která se odehraje 22. května 2024 v Muzikologické knihovně ÚDU AV ČR. Se svými referáty vystoupí studenti Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Katedry muzikologie Univerzity Palackého a Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Muzikologická knihovna Ústavu dějin umění AV ČR, Puškinovo nám. 447/9, Praha 6, 9:00 – 15:05.

1. Hudba napříč žánry v kontextu kultury (chair Dominika Moravčíková)
9:30 – Mgr. Vojtěch Frank, Ústav hudební vědy FF UK
Šostakovičova opereta Moskva-Střemšinky v Československu a otázka hudební hierarchie
9:55 – Mgr. Jan Borek, Katedra muzikologie FF UP
Mystérium noků a trojjedinost krupice: alchymie v současném progresivním rocku
10:20 – Mgr. Anna Kaznacheeva, Ústav hudební vědy FF UK
Streamování v autoritativním státě: západní populární hudba v Putinově Rusku
Coffee break 20 min
2. Od nástroje k hlasu (chair Anna Kaznacheeva)
11:05 – Bc. Prokop Szegény, Ústav hudební vědy FF MU
Nové poznatky k výzkumu, vývoji a výrobě hudebních nástrojů v Československu po roce 1945
11:25 – Mgr. Samuel Škoviera, Ústav hudební vědy FF UK a Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
Databáza pre byzantskú liturgickú tradíciu – výzvy a perspektívy
Oběd
3. Podoby hudby 20. Století (chair Vojtěch Frank)
13:00 – Klára Muknšnáblová, Ústav hudební vědy FF UK
Libuše Domanínská jako Káťa Kabanová v Buenos Aires
13:20 – Bc. Vojtěch Linhart, Ústav hudební vědy FF MU
Ladislav Vycpálek: České requiem – Smrt a spasení. Vrcholné dílo skladatele v dobovém kontextu
13:40 – Mgr. Nikola Eckertová, Ústav hudební vědy FF UK
Ferdinand Eckert: český hudebník v Rusku a SSSR
Coffee break 20 min
4. Hudba ve společenských souvislostech (chair Adam Korcsog)
14:25 – Sára Jandová, Ústav hudební vědy FF UK
Analýza díla Szene aus dem Prager Judentandelmarkte: hudební reflexe pražského židovského trhu
14:45 – Mgr. Miroslav Luňák, Katedra muzikologie FF UP
České operní scény v období pandemie Covidu-19 (sezony 2019/2020 a 2020/2021)
Úvod > Aktuality > 16. Studentská muzikologická konference