Erasmus+ v akademickém roce 2023/2024

Výběrové řízení (VŘ) na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2023/24

Datum vyhlášení: 17. 2. 2023

Podmínky přijetí do VŘ

Zájemce musí splňovat obecné podmínky programu Erasmus+ (viz www.ff.cuni.cz/FF-272.html), vyplnit přihlášku v on-line aplikaci (http://is.cuni.cz/webapps) a na adresu marc.niubo@ff.cuni.cz zaslat

1) motivační dopis,
2) životopis
3) doklad o jazykové způsobilosti. 

Eventuální uchazeči z řad letošního prvního ročníku musí aspirovat na úspěšné uzavření ročníku včetně odevzdání textů do přípravného semináře i semináře hudby do r. 1600. U studentů vyšších ročníků je podmínkou splnění obou seminářů z druhého ročníku a schválení tématu bakalářské práce anebo alespoň domluva s vedoucím práce o tématu a způsobu realizace.

Kritéria výběru

Posuzovány budou dosavadní studijní výsledky, jazykové schopnosti a motivace (předpokládaný přínos). Studenti magisterských a doktorských programů budou mít přednost před studenty programů bakalářských, studenti vyšších ročníků před studenty ročníků nižších.

Seznam univerzit, s nimiž má ÚHV smlouvu a počet míst

Bangor University 1
Humboldt-Universität, Berlin 2
Universita J. A Komenského Bratislava 1
Universität Hamburg 1
Universität Leipzig 1
Universität zu Köln 1
Ludwig-Maxmilians Univ. München 1
Universita degli studi Padova 1
Université Jean Monnet, Saint-Etienne 1
Université Rennes 2 – Haute Bretagne 2
Universiteit Utrecht 1
Universytet Warszawski 1
Universität Zürich 1

Upozorňujeme zároveň, že je možné hlásit se i na jiné univerzity přes jiné katedry/ústavy či typy smluv, včetně konsorcia univerzit 4EU+. Studenti, kteří budou mít zájem využít smlouvu jiného pracoviště, se musí zúčastnit výběrového řízení na Ústavu hudební vědy a zároveň si zjistit podmínky řízení na daném pracovišti FF UK. Ve všech případech je zároveň nutné informovat se o situaci na vyhlédnuté zahraniční univerzitě (zda-li daný akademický rok bude zvolený program nabízen, zda-li budou přijímáni zahraniční studenti, eventuálně i přes jiné smlouvy, jsou-li omezení z hlediska programu (Bc/NMg.) atp.). Pro zájemce z jiných ústavů/kateder, kteří by rádi využili smlouvy zajišťované ÚHV platí tytéž podmínky, resp. povinnost zaslání všech uvedených dokumentů na výše uvedený mail, a samozřejmě si zajistit souhlas s výjezdem na „své“ katedře/ústavu.

Termín podání přihlášek: do 12. března 2023 včetně

Vyhlášení výsledků: 16. března 2023 (mailem)

Úvod > Aktuality > Erasmus+ v akademickém roce 2023/2024