Queer kultura a státní propaganda v současném Rusku

Ústav hudební vědy FF UK srdečně zve na setkání s čerstvou držitelkou Ceny Josefa Hlávky Annou Kaznacheevou, která získala ocenění za svou bakalářskou práci Queer estetika v současné ruské populární kultuře na příkladu kapely HRISTINA. Prezentace tématu bude doplněna videoukázkami, diskusi moderuje Vojtěch Frank.

Oceněná bakalářská práce se zabývá zkoumáním tvorby queer hudebníků v Rusku v době po přijetí zákona proti „LGBT propagandě“ (tj. po roce 2013). Tento zákon, jenž se stal terčem domácí i mezinárodní kritiky, dodnes ovlivňuje rozvoj queer kultury v Rusku. Předložená práce zkoumá společenský a kulturní kontext postsovětské doby ve vztahu ke queer estetice na příkladu tvorby kapely HRISTINA. Analýza tvorby této kapely ukazuje, jakým způsobem je ruské umění dáváno do souvislostí s queer zkušeností umělců, která byla a pořád je v rámci oficiálního diskurzu zamlčována. Jedním z klíčových témat této práce tak je promítání zamlčované queer minulosti do současné hudební queer tvorby skrze navracení queer dimenze známým autorům a tudíž vytvoření queer dějin ruské kultury. Autorka ve svém uvažování vychází ze současné literatury z oblasti queer teorie a studií populární hudby.

Středa 4. ledna 2023 v 18 hodin, místnost P 405 (4. patro na hlavní budově FF).

Událost na Facebooku.

Úvod > Aktuality > Queer kultura a státní propaganda v současném Rusku