Advent a Vánoce ve středověkých Čechách. Malá sborová dílna s Prof. PhDr. Davidem Ebenem, Ph.D.

Adventní období by mělo být časem klidu a rozjímání, což se nám v dnešní době úplně nedaří. Zveme proto všechny studenty i zaměstnance Filozofické fakulty na malé předvánoční zastavení, kde si společně zazpíváme pod vedením prof. Ebena (Ústav hudební vědy). Setkání proběhne formou sborové dílny, skladby se nejprve nacvičí a na závěr zazpívají v souvislém bloku. Těšit se můžete na jednohlasé i vícehlasé zpěvy, kterými slavili Advent a Vánoce naši předchůdci v samotných počátcích Univerzity Karlovy.

Notový materiál bude k dispozici na místě, předchozí zkušenost se středověkou hudbou není nutná. Hlavní je chuť společně si zazpívat.

Koná se ve čtvrtek 22. prosince od 14 hodin na hlavní budově FF na schodišti mezi 1. a 2 patrem (naproti děkanátu).

A zde se můžete podívat, kolik se nás nakonec sešlo. [Aktualizace 6. 1. 2023, foto: Jiří Stibor]

 

Úvod > Aktuality > Advent a Vánoce ve středověkých Čechách. Malá sborová dílna s Prof. PhDr. Davidem Ebenem, Ph.D.