Cenu Josefa Hlávky získala naše studentka Anna Kaznacheeva

Cenu Josefa Hlávky obdržela 16. listopadu 2022 na zámku v Lužanech u Přeštic za svou bakalářskou práci Queer estetika v současné ruské populární kultuře na příkladu kapely HRISTINA naše navazující magisterská studentka Anna Kaznacheeva. Práce vznikla v Semináři kulturní analýzy hudby.

Gratulujeme!

„Její bakalářská práce se věnuje aktuálnímu tématu: reprezentace queer identit v současné ruské populární kultuře po vydání zákona proti „LGBT propagandě“ (2013). Pro detailní analýzu si vybrala skladby kapely HRISTINA, které interpretuje v širokém kulturním, společenském a politickém kontextu ruské queer estetiky od konce 80. let do současnosti.

Autorka nejenom, že dobře zachází s literaturou a dokáže spojit přístupy různých disciplín do smysluplného celku, navíc osvědčuje velkou citlivost a vnímavost vůči obsahům populární kultury. Umí je skvěle dekódovat a popsat coby ideologické bojiště, na jehož poli se utkávají a vyjednávají nejen estetické, ale i společenské a mocenské významy.

Výborně zvládnutá práce se navíc vyznačuje bohatým a čtivým jazykem. Nutno ocenit i způsob zacházení s češtinou, která přítomnosti rodů klade překážky dobrému vystižení genderové fluidity. Díky kvalitě autorčiných analýz a interpretací, která výrazně převyšují standardy obvyklé pro tento stupeň studia, lze bakalářskou práci považovat za mimořádnou.“ (zdroj: 11 + 1 ocenění Nadace Nadání pro osobnosti Univerzity Karlovy)

Použité foto: Jan Kolský, zdroj: 11 + 1 ocenění Nadace Nadání pro osobnosti Univerzity Karlovy.

Post na Facebooku ÚHV FF UK ke sdílení.

Úvod > Aktuality > Cenu Josefa Hlávky získala naše studentka Anna Kaznacheeva