Svár teorie s praxí? 2022, konference, koncert, diskuse

Vědecká konference na téma:

VZTAH HUDEBNÍ KOMPOZICE, INTERPRETACE A HUDEBNÍ VĚDY KE ZVUKOVÉMU ZÁZNAMU

Zvuk zaznamenané hudby jako estetický fenomén
Vnímání zvuku hudební nahrávky skladatelem, interpretem, muzikologem a jejich vzájemné reflexe
Lidský hlas a hudební nástroj v době kompoziční polystylovosti
Volná studiová nahrávka – Tonkunst a Soundart

9. 11. 2022, 15.00–19.00 Lichtenštejnský palác, 2. patro, uč. 2057 Malostranské náměstí č. 12, Praha 1

 • Lukáš Matoušek (HAMU): „Pluseurs gens“, jak může ars subtilior inspirovat soudobou kompozici
 • Kateřina Horká: „Immundus valeat mundus“, rozbor kompozice zaměřený na zvukovou souvislost hudby a textu
 • Kristýna Zítková (FF UK): Živé provedení vs. nahrávka. Problematika hudební recepce ze sociologického hlediska
 • Jan Vičar (HAMU): Hudební a zvuková režie jako druhá interpretace hudebního díla
 • Sarah Jedličková (HAMU): Klavírní duo – pozice nástrojů a jejich zvukový obraz
 • Pavel Kodýtek (FF UK): Autorita, autenticita a meze interpretace na příkladu Mahlerovy Symfonie č. 2 c moll
 • Jiří Slabihoudek (FF UK): Sladká očekávání: Jak naše psychologie ovlivňuje poslech hudby? Seznámení se s teorií Davida Hurona
 • Kataryna Romanovska (FF UK): Fenomenologické vlastnosti zvuku
 • Elia Moretti (FF UK): Do sounds have agency? Disclosing music theatre: intentionality and extended agency
 • Sylva Stejskalová (HAMU): Vnímání historického a současného ladění v oboru hudební režie

KONCERT BAROKNÍ A SOUDOBÉ HUDBY

10. 11. 2022, 19:30 Galerie HAMU, Lichtenštejnský palác

 • Lukáš Matoušek: Pluseurs gens, parafráze balady od Solage pro soprán, alt, housle, violu a violu da gamba (2022, premiéra)
 • Baldassare Galuppi: Il mondo della luna „Quando si trovano“ (Lisetta), árie pro soprán s doprovodem smyčcových nástrojů a continua
 • Jan Vičar: Homines facti sunt pro soprán, alt, housle, violu, violu da gamba a cembalo, na citát z Komenského (2022, premiéra),
 • Lúka sečená pro soprán, alt, housle, violu, violu da gamba a cembalo, na lidové texty (2022, premiéra)
 • Domenico Fischietti: Il signor dottore „No, che non son piu“ (Rosina), árie pro alt s doprovodem smyčcových nástrojů a continua
 • Miroslav Pudlák: Tetraktys pro housle, violu a violoncello (2022, premiéra)
 • Kateřina Horká: Immundus valeat mundus pro soprán, alt, housle, violu a violu da gamba (2018)
 • Martin Hybler: Dadada Dididi Dialog DüDüDü op. 53, dialog pro dvě smyčcová tria (2022, premiéra)
 • Jiří Bezděk: Svita 2002 pro cembalo

Účinkují: Viktorie Kaplanová – soprán, Monika Jägerová – alt, Vít Nermut, Jana Kubánková, Adéla Rybářová – housle, Jana Vavřínková, Kateřina Lískovcová – viola, Balázs Adorján – viola da gamba, violoncello, Vojtěch Urban – violoncello, Jan Hajič, Alena Tichá – cembalo

DISKUSE NAD PREMIÉRAMI SKLADEB

11.11.2022, 9:00–12:00 Knihovna Ústavu Hudební vědy FF UK, místnost 402, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Projekt pořádá Hudební a taneční fakulta AMU, pedagogové Katedry hudební teorie a Oddělení hudebně teoretických disciplín ve spolupráci s Katedrou zvukové tvorby, Zvukovým studiem HAMU a Ústavem hudební vědy FF UK za finanční podpory grantového programu Partnerství OSA a z prostředků IP na DKR výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2022.

Pozvánka a program v PDF

Úvod > Aktuality > Svár teorie s praxí? 2022, konference, koncert, diskuse