Zaostřete na hudební vědu!

Srdečně vás zveme na setkání se studenty a pedagogy Ústavu hudební vědy, kde budete mít možnost seznámit se s aktuálními tématy studentských prací, zjistit, kde všude se může muzikolog po studiu uplatnit, a také si poslechnout málo známou hudbu, která by bez muzikologů zůstala zapomenuta. Po hudebním programu vás pozveme do prostor knihovny Ústavu hudební vědy, kde vám nabídneme malé občerstvení a budeme k dispozici pro vaše dotazy.

Setkání se koná v pátek 11. listopadu 2022 od 14:30 do 18:30 hodin v místnosti 405 na hlavní budově Filozofické fakulty UK, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

Program:
14:30 – 16:00 Studenti magisterského a doktorského studia představují témata svých prací
16:00 – 16:15 Přestávka
16:15 – 17:15 Kde muzikologové pracují? Diskuse se studenty a absolventy
17:15 – 17:30 Přestávka
17:30 – 18:30 Na pomezí hudební interpretace a muzikologie. Živé provedení málo známé hudby s komentářem.

Ať už jste aktivní hudebníci nebo hudbu různých žánrů vyhledáváte coby nadšení posluchači a diváci, díky studiu hudební vědy si můžete prohloubit znalosti, získat přístup ke spolehlivým informacím a vědeckým metodám – a hlavně podnítit kritické uvažování o hudbě jako kulturním fenoménu.

Kde se tedy může uplatnit absolvent oboru hudební věda? Hudební žurnalistika, publicistika a další práce v audiovizuálních médiích, akademická kariéra a výzkum, dramaturgie festivalů, koncertů nebo divadel, PR a hudební management, skladatelská a muzikantská kariéra, pedagogická činnost, práce v hudebních nakladatelstvích a vydavatelstvích, další studium v oblasti hudby a zvuku, různé mezioborové průsečíky typu hudební psychologie, ale i uchovávání hudební kultury prostřednictvím badatelských institucí, knihoven a archivů.

Na Ústavu hudební vědy v Praze lze v současné době studovat v prezenční formě bakalářský, navazující magisterský a také doktorský studijní program. V bakalářském studiu je hlavním cílem poznat a prakticky si osvojit co největší spektrum vědeckých metod – od hudebně-teoretické analýzy nebo kritiky hudebního zápisu přes práci s historickými hudebními prameny a bádání v archivech až po terénní výzkum a zúčastněné pozorování nebo vedení výzkumných rozhovorů. Řadu metod sdílí hudební věda s historií, filologií, dějinami umění, estetikou, antropologií, sociologií, lingvistikou, kulturní analýzou a dalšími. To vše tvoří základ pro adepty navazujícího magisterského studia, kteří už se ve svém aktivním výzkumu v rámci psaní seminárních a závěrečných prací více profilují podle svých hudebních a badatelských zájmů.

Jednou z výhod studia na „malých“ katedrách je také osobní přístup a vzájemná podpora studentů a vyučujících. A ve vašem záměru vyjet na Erasmus nebo se dostat na doktorát do zahraničí vás na hudební vědě také všemi prostředky podpoří. „Díky pevnému vědeckému základu a podpoře, které mi dali vyučující na ÚHV, jsem získala doktorské stipendium na univerzitě ve Velké Británii,“ říká k tomu Barbora Vacková, doktorandka muzikologie na University of Huddersfield.

Specialitou pražské muzikologické katedry je vlastní skvěle vybavená oborová knihovna, kam můžete přijít studovat prezenčně nebo si půjčit knihy a nahrávky domů i v případě, že studentem UK (zatím nebo už) nejste. Stačí si zařídit průkaz externího uživatele služeb UK.

Více informací o organizaci studia, přípravném kurzu Seznámení s hudební vědou a termínech přijímacího řízení se dozvíte na stránkách ÚHV.

FB událost

Úvod > Aktuality > Zaostřete na hudební vědu!