Mimořádné výběrové řízení ERASMUS+ v LS roku 2023

Mimořádné výběrové řízení (VŘ) na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ v LS roku 2023

Datum vyhlášení: 16. 9. 2022

  1. Podmínky přijetí do VŘ:

Zájemce musí splňovat obecné podmínky programu Erasmus+ (viz www.ff.cuni.cz/FF-272.html), vyplnit přihlášku v on-line aplikaci (http://is.cuni.cz/webapps) a na adresu marc.niubo@ff.cuni.cz zaslat motivační dopis a doklad o jazykové způsobilosti.

  1. Kritéria výběru:

Posuzovány budou dosavadní studijní výsledky, jazykové schopnosti a motivace (předpokládaný přínos). Vzhledem ke všem okolnostem mají v tomto mimořádném VŘ zásadní přednost studenti doktorského studia. U zájemců z pregraduálních programů se předpokládají vynikající studijní výsledky, odevzdané seminární práce, rozpracované práce závěrečné.

Seznam univerzit, s nimiž má ÚHV smlouvu a počet míst

Bangor University, 1
Humboldt-Universität, Berlin, 2
Universita J. A Komenského Bratislava, 1
Universität Hamburg, 1
Universität Leipzig, 1
Universität zu Köln, 1
Ludwig-Maxmilians Univ. München, 1
Universita degli studi Padova, 1
Université Jean Monnet, Saint-Etienne, 1
Université Rennes 2 – Haute Bretagne, 2
Universiteit Utrecht, 1
Universytet Warszawski, 1
Universität Zürich, 1

Upozorňujeme zároveň, že je možné hlásit se i na jiné univerzity přes jiné katedry/ústavy či typy smluv, včetně konsorcia univerzit 4EU+. Studenti, kteří budou mít zájem využít smlouvu jiného pracoviště, se musí zúčastnit výběrového řízení na Ústavu hudební vědy a zároveň si zjistit podmínky řízení na daném pracovišti FF UK. Ve všech případech je zároveň nutné informovat se o situaci na vyhlédnuté zahraniční univerzitě (zda-li daný akademický rok bude zvolený program nabízen, zda-li budou přijímáni zahraniční studenti, eventuálně i přes jiné smlouvy, jsou-li omezení z hlediska programu (Bc/NMg.) atp.). Pro zájemce z jiných ústavů/kateder, kteří by rádi využili smlouvy zajišťované ÚHV platí tytéž podmínky, resp. povinnost zaslání motivačního dopisu na výše uvedený mail.

Termín podání přihlášek: do 30. září 2022 včetně

Vyhlášení výsledků: 2. října 2022 (mailem)

Mgr. Marc Niubo, Ph.D.

Úvod > Aktuality > Mimořádné výběrové řízení ERASMUS+ v LS roku 2023