Přednáška Susan Rankin, ‘From Neumes in campo aperto to Neumes on Lines’

Photo Courtesy of Tony Rinaldo

Ústav hudební vědy srdečně zve na nezávislou pohostinskou přednášku prof. Susan Rankin z univerzity v Cambridge. Susan Rankin je respektovanou odbornicí na rané dějiny gregoriánského chorálu a raný vývoj evropské notace. Podílela se na přípravě faksimilových edic významných chorálních rukopisů západoevropské tradice. Publikovala též k středověkému liturgickému dramatu. Její zatím poslední monografie, Writing Sounds in Carolingian Europe. The Invention of Musical Notation (Cambridge: CUP, 2018), se věnuje vzniku hudební notace v karolinské epoše a tomuto tématu bude patřit i přednáška.

Vznik hudební notace je nepochybně zásadním okamžikem hudebních dějin s mnohačetnými důsledky. Vedle možnosti zachycení hudebního repertoáru v podobě notového zápisu notace otevřela i nové možnosti kompozice a tím ovlivnila i samotnou hudební tvorbu. Méně známým avšak neméně podstatným fenoménem je přechod z tzv. neumové notace k notaci na linkách v průběhu 11. století: notový zápis, který původně zachycoval jen přibližný pohyb melodie, se promění v zápis s přesně definovanými intervaly s pomocí linkového systému. Právě k tomuto dějinnému okamžiku profesorka Susan Rankin objevila nové poznatky, které představí na této přednášce.

Přednáška se koná ve středu 14. 9. 2022 od 17:00 – 18:00 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 405 (ÚHV).

Úvod > Aktuality > Přednáška Susan Rankin, ‘From Neumes in campo aperto to Neumes on Lines’