Prezentace výzkumu v oblasti edicí hudby 20. a 21. století

Konference Prezentace výzkumu v oblasti edicí hudby 20. a 21. století se uskuteční 9. 2. 2022 na Ústavu hudební vědy FF MU v Brně.Konference je zaměřená na edici hudebních skladeb, zvukových záznamů a hudebně-teoretických děl (viz letáček). Momentálně jsou přijímány abstrakty příspěvků, které můžete v případě zájmu o účast posílat do 10. 12. 2021 (včetně) na emailovou adresu michal.huska@mail.muni.cz.Rozsah abstraktu: 250 slovInformace můžete také najít na:webu ÚHV MU https://bit.ly/3l9cndAFacebooku SPIM https://www.facebook.com/spimBrno

 

 

 

Úvod > Nástěnka > Prezentace výzkumu v oblasti edicí hudby 20. a 21. století