Vychází „Timothy Rice – Etnomuzikologie“ v překladu Víta Zdrálka

Všichni lidé, nejen hudebníci, jsou muzikální. Muzikalita je jedním ze základních kamenů lidské zkušenosti. Abychom lidské hudebnosti plně porozuměli, potřebujeme hudbu studovat v celé její geografické a historické rozmanitosti. Kniha Etnomuzikologie: Velmi krátký úvod je první úvodem do oboru etnomuzikologie v češtině. Jeho přední postava, Timothy Rice, zde uceleným, přehledně strukturovaným a nanejvýš srozumitelným způsobem představuje, jak etnomuzikologie zkoumá fenomén hudby a lidské hudebnosti v různých kulturních, sociálních a historických kontextech. V době, kdy se globálně znovu otevírá debata o dekolonizaci poznání, se uvažování o hudbě, které překonává v systému muzikologie a západního hudebního vzdělávání hluboce zakořeněný eurocentrismus, stává zcela zásadním tématem. Tato publikace má nepochybně potenciál tuto diskusi zkvalitnit i u nás, přinejmenším v oblasti uvažování o hudbě. Kniha je v českém překladu muzikologa Víta Zdrálka (ÚHV FF UK) navíc opatřena rozsáhlým poznámkovým aparátem, který probíraná témata situuje ve vztahu k domácímu kontextu. Ani v českém vydání však tato útlá publikace neztrácí nic z čtenářské vstřícnosti originálu (rozsah, formát), který vyšel v oxfordské ediční řadě „very short introductions“ v roce 2014. Jako taková je ideálním pomocníkem studentů a studentek muzikologie, antropologie, etnologie a dalších oborů majících co do činění s hudbou a uměním vůbec. Může po ní ale směle sáhnout každý, kdo touží vyhlédnout za hudební horizont svého dosavadního porozumění.

Kniha je k dispozici ke koupi zde: https://karolinum.cz/knihy/rice-etnomuzikologie-velmi-kratky-uvod-23641

Brzy také jako elektronická kniha.

 

 

Úvod > Aktuality > Vychází „Timothy Rice – Etnomuzikologie“ v překladu Víta Zdrálka