The „Luython Year“ Conference

Ústav hudební vědy FF UK ve spolupráci s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě, Arcibiskupstvím pražským a Metropolitní kapitulou u sv. Víta pod záštitou Jeho Eminence Dominika kardinála Duky pořádá vědecké sympozium věnované životu a dílu Carla Luythona (1557/58–1620). V srpnu letošního roku uběhne 400 let od smrti tohoto skladatele a varhaníka císaře Rudolfa II.

Podrobný program včetně abstraktů je k nahlédnutí zde: http://www.bibemus.org/musicarudolphina/stranky/luython-conference_en.html

Sympozium se koná ve dnech 30. 7. – 1. 8. 2020 v sále kardinála Berana v budově Arcibiskupství na Hradčanském náměstí 56/16, 119 02 Praha 1.

Všichni jste srdečně zváni k účasti v auditoriu, není nutné se registrovat, konferenční poplatek není vybírán.

Úvod > Aktuality > The „Luython Year“ Conference