ERASMUS+ v akademickém roce 2020/21

Výběrové řízení (VŘ) na studijní pobyty v rámci programuERASMUS+ v akademickém roce 2020/21

Datum vyhlášení: 19. 2. 2020

1. Podmínky přijetí do VŘ

Zájemce musí splňovat obecné podmínky programu Erasmus+ (viz www.ff.cuni.cz/FF-272.html), vyplnit přihlášku v on-line aplikaci (http://is.cuni.cz/webapps) a na adresu marc.niubo@ff.cuni.cz zaslat stručný motivační dopis.

Výjezd se může uskutečnit od druhého ročníku bakalářského studia výše, eventuální uchazeči z řad letošního prvního ročníku proto musí aspirovat na úspěšné uzavření ročníku včetně odevzdání textů do přípravného semináře i semináře hudby do r. 1600. U studentů vyšších ročníků je podmínkou splnění obou seminářů z druhého ročníku a schválení tématu bakalářské práce anebo alespoň domluva s vedoucím práce o tématu a způsobu realizace.

2. Kritéria výběru

Posuzovány budou dosavadní studijní výsledky, jazykové schopnosti a motivace (předpokládaný přínos). Studenti magisterských a doktorských programů budou mít přednost před studenty programů bakalářských, studenti vyšších ročníků před studenty ročníků nižších.

Seznam univerzit, s nimiž má ÚHV smlouvu a počet míst
Bangor University 1
Humboldt-Universität, Berlin 2
Universita J. A Komenského Bratislava 1
Universität Hamburg 1
Universität Leipzig 1
Universität zu Köln 1
Ludwig-Maxmilians Univ. München 1
Universita degli studi Padova 1
Université Jean Monnet, Saint-Etienne 1
Université Rennes 2 – Haute Bretagne 2
Universiteit Utrecht 1
Universytet Warszawski 1
Universität Zürich 1

Upozorňujeme zároveň, že je možné hlásit se i na jiné univerzity přes jiné katedry/ústavy či typy smluv, včetně 4EU. Studenti, kteří budou mít zájem využít smlouvu jiného pracoviště, se musí zúčastnit nejen výběrového řízení na Ústavu hudební vědy, ale zároveň si zjistit podmínky řízení na daném pracovišti FF UK. Ve všech případech je zároveň nutné informovat se o situaci na vyhlédnuté zahraniční univerzitě (zda-li daný akademický rok bude zvolený program nabízen, zda-li budou přijímáni zahraniční studenti, eventuálně i přes jiné smlouvy, jsou-li omezení z hlediska programu (Bc/NMgr) atp.). Pro zájemce z jiných ústavů/kateder, kteří by rádi využili smlouvy zajišťované ÚHV
platí tytéž podmínky, resp.
povinnost zaslání motivačního dopisu na výše uvedený mail.

Termín podání přihlášek: do 15. března 2020 včetně

Vyhlášení výsledků: 18. března 2020 (mailem)

NEVÁHEJTE A HLAŠTE SE – dokud studujte! Mgr. Marc Niubo, Ph.D.

Úvod > Aktuality > ERASMUS+ v akademickém roce 2020/21