Medieval and Renaissance Music Conference 2017

Hudba není ani vážná, ani stará. Je taková, jací jsme my a jaké role jí přisuzujeme, nezávisle na čase a prostoru, v němž zaznívá. Čím hlouběji se muzikologům daří pronikat do mechanismů fungování středověké a renesanční hudby, tím výrazněji se ukazuje relevance jejího zkoumání. Dokazuje to tematická rozmanitost příspěvků na konferenci Medieval and Renaissance Music Conference (MedRen), která se bude konat 4.–8. července 2017 v Anežském klášteře v Praze.

Hledat cesty ke zvukové podobě a vícerozměrnému obrazu naší minulosti skrze písemné prameny se snaží již několikátá generace (nejen) evropských muzikologů. Naučili se odkládat brýle politiky, světonázoru i individuální kulturní zkušenosti. Pod jejich rukama tak vyvstávají realističtější kontury doby, k jejímuž pochopení sice nevede vždy úplně přímá cesta, ale která je nám až překvapivě blízká.

Idea každoroční specializované muzikologické konference MedRen vzešla v 70. letech 20. století z podhoubí vzrůstajícího zájmu o výzkum hudby před rokem 1600. Zprvu čistě britská iniciativa se v 90. letech ujala i na pevnině a od té doby se v pořadatelství střídala kontinentální západoevropská a ostrovní města, např. Oxford, Vídeň, Tours, Barcelona, Brusel, Utrecht. Se 45. ročníkem konference MedRen pokořila další geograficko-politický předěl: Praha je první město za někdejší železnou oponou, které má tu čest tuto významnou akci hostit.

Nynější pořadatelství je nejen výsledkem několikaletých snah vědecké diplomacie, ale i vyjádřením uznání zdejší poválečné tradici medievistického bádání. Zejména díky vědecké práci Jaromíra Černého se středoevropská témata začala vracet do mezinárodního diskursu, a to navzdory nepříliš dávné politické izolaci střední Evropy a ztíženým podmínkám, se kterými se museli potýkat zdejší vědci. Na Černého poznatky navázali v 90. letech 20. století jeho žáci z Ústavu hudební vědy FF UK.

Na konferenci, kterou pořádají Ústav hudební vědy FF UK a Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, se sjede 270 referujících účastníků z 28 zemí (Evropa, USA, Kanada, Brazílie, Austrálie, Hong Kong, Gruzie, Arménie, Izrael). Akce tak patří k největším svého druhu v oblasti výzkumu starší evropské hudby.

PROGRAM

Součástí konference bude doprovodný program v podobě koncertů a výstav. Ve středu 5. 7. zazní v Anežském klášteře převážně vokální program Regina Luctus – Královna smutku, věnovaný hudbě přelomu 13. a 14. století, spojené s královským dvorem Václava II. a Guty Habsburské. Na přípravě koncertu se podílejí Tiburtina Ensemble s uměleckou vedoucí Barborou Kabátkovou a Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. Koncert je z kapacitních důvodů určen pouze registrovaným účastníkům konference.

Dramaturgie druhého koncertu, který se koná o dva dny později, 7. 7. v 19.30 hod. v kostele u Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1) je věnovaná 500. výročí luterské reformace. Vystoupí soubor Societas Incognitorum pod uměleckým vedením Eduarda Tomaštíka.

Při příležitosti konference MedRen bude otevřena mimořádná výstava Hudební klenoty české reformace. Hudební rukopisy a tisky 15.-17. století ze sbírek Národního muzea v Národním muzeu – Českém muzeu hudby (Karmelitská 2, Praha 1). Bude na ní k vidění kolekce nejvýznamnějších hudebních pramenů české hudby před rokem 1620, a to v ojediněle velkorysém a zřídka viděném rozsahu. Namátkou lze kromě rudolfinských tisků zmínit Jistebnický kancionál a graduál Martina Bakaláře z Vyskytné. Výstava se bude konat pouze v době konání konference, tedy od 5. do 9. července 2017.

 A konečně, dalším výstavním projektem je virtuální výstava rukopisů 12.-16. století ze sbírek Národní knihovny …a slovo se stalo hudbou. Jedná se o výsledek spolupráce Ústavu hudební vědy  FF UK a Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR s využitím databáze digitalizovaných rukopisů Manuscriptorium (www.manuscriptorium.com). Unikátním způsobem propojí vizuální stránku hudebních pramenů s jejich novodobou interpretací i se zvukovou realizací zapsaných skladeb.

Záštitu nad konferencí přijali

 • Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
 • doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty UK v Praze
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK v Praze
 • Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy
 • doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph. D., D.E.A., poslanec Evropského parlamentu

Partneři

 • Ministerstvo kultury ČR
 • Národní galerie
 • Národní muzeum
 • Národní knihovna ČR
 • Horizon 2020 – HERA
 • Supraphon
 • Hyperion
 • Koniasch Latin Press

Registrace, program a další informace

www.medren.eu

Facebook – oficiální událost

Organizační výbor

 • Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (Ústav hudební vědy FF UK)
 • PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. (Ústav hudební vědy FF UK)
 • PhDr. Jiří K. Kroupa (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě)
 • Mgr. Josefína Matyášová (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě)
Úvod > Aktuality > Medieval and Renaissance Music Conference 2017