Seznámení s hudební vědou

struny3

Seznámení s hudební vědou 2017

Leták        Přihláška

Kurz o rozsahu 52 vyučovacích hodin (13 čtyřhodinových lekcí) je určen všem, kteří chtějí prohloubit svoji přípravu na přijímací zkoušky na obor hudební věda, ale též pro ty zájemce, kteří se chtějí seznámit se základy odborné muzikologické práce a rozšířit své znalosti v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Výuka bude realizována formou přehledových přednášek a cvičení (dějiny hudby, hudební teorie), volitelných přednášek (např. hudební psychologie, etnomuzikologie), seminářů k vybrané problematice (práce s odbornými texty) a praktických cvičení (přehrávky, videoprojekce, sluchová cvičení, analýzy skladeb).

Zápis, zahájení a vstupní lekce se konají v pátek 27. ledna 2017 od 14,30 do 18 hodin v posluchárně Ústavu hudební vědy FF UK (místnost č. 405, 4. patro), Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

K zápisu přineste potvrzení o zaplacení kurzovného. Další lekce proběhnou dle rozpisu výuky vždy v pátek od 15 do 18 hodin.

Garant kurzu: Doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

Cena kurzu: 3025 (včetně DPH)

Další informace k dispozici telefonicky, či e-mailem na sekretariátu ÚHV, tel.: 221 619 224, e-mail: uhv@ff.cuni.cz

Rozpis výuky 2017

Datum 15.00 – 16.30 16.30 – 18.00
27. ledna Hudební teorie Dějiny hudby (středověk)
3. února Volitelná přednáška Volitelná přednáška
17. února Seminář (středověk) Hudební teorie
24. února Dějiny hudby (renesance) Seminář (renesance)
3. března Dějiny hudby (baroko) Seminář (baroko)
17. března Dějiny hudby (klasicismus) Seminář (klasicismus)
31. března Dějiny hudby (19. století) Hudební teorie
14. dubna Dějiny hudby (19. století) Hudební teorie
21. dubna Seminář (19. století) Hudební teorie
28. dubna Dějiny hudby (1. polovina 20. století) Volitelná přednáška
12. května  Dějiny hudby (2. polovina 20. století) Hudební teorie
19. května Seminář (hudba 20. století) Hudební teorie
26. května Seminář k přijímacímu řízení Závěrečný test z hudební teorie
Úvod > Studium > Veřejnosti > Seznámení s hudební vědou