Vít Zdrálek

Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.

Konzultační hodiny
  • Letní semestr 2017 - čtvrtek 16:40-18:00 / Summer semester 2017 - Thursdays 16:40-18:00
Adresa

Ústav hudební vědy
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 404

Oblasti zájmu

  • Etnomuzikologie
  • Jihoafrická hudební kultura
  • Kulturní studium hudby

Vzdělání

2004, Mgr., Hudební výchova a Dějepis, Univerzita Hradec Králové
2015, Ph.D., Hudební věda, Univerzita Karlova

2005-2006, international exchange student, University of Pretoria

Výuka a věda

Od doku 2005 se věnuji výzkumu jihoafrické hudební populární a náboženské kultury. V Jihoafrické republice a Lesothu jsem strávil více než rok a půl studiem a terénními výzkumy.

Ve své disertační práci Mapping the Individual Musical Experience in Post-Apartheid South Africa: A Bio-Ethnography of Township Dweller Lesiba Samuel Kadiaka (2015) jsem se věnoval problematice biografické etnografie zaměřené na hudebníka a obyvatele townshipu Mamelodi v kontextu apartheidní a postapartheidní Jižní Afriky. S využitím teorie jednání a konceptu subjektivity antropoložky Sherry Ortner jsem se soustředil na studium možností aktivně jednat v prostředí kolabující a deteritorializované společnosti. Metodou hloubkových rozhovorů a studiem účasti jednotlivce na různých hudebních performancích překračujících hranice běžně používaných kolektivních identit jsem se pokusil biograficky a v několika specializovaných sondách představit individuální hudební praxi a zkušenost jako prostředek a místo vyjednávání kulturních a sociálních pozic a konstruování subjektivity. Zaměřením se na jednotlivce v diachronnní perspektivě jsem se zároveň pokusil nabídnout alternativu ke konceptu kultury jako dominantímu teoretickému rámci při studiu jihoafrické hudební kultury. Výchozím podnětem pro mě v tomto směru byla výzva antropoložky Lily Abu-Lughod k „psaní proti kultuře“ a k „etnografii partikulárního“. V práci uplatňuji reflexivně-etnografický způsob psaní a zdůrazňuji situovanost etnografického poznání. Text je příspěvkem ke studiu jednotlivce v etnomuzikologii, k metodě reflexivní etnografie, ke studiím townshipu a pracovní migrace v apartheidní a postapartheidní Jižní Africe a k dosud v podstatě nestudované hudební kultuře Zion Christian Church, největší jihoafrické církve.

Od roku 2017 spolupracuji na kolektivním tříletém projektu Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích (GA ČR 17-26672S) vedeném Danielou Stavělovou z Etnologického ústavu AV ČR.

S kolegyní Terezou Havelkovou vedeme od roku 2012 seminář uplatňující kulturně analytické a etnomuzikologické přístupy ke studiu hudební kultury.

Ocenění

Bolzanova cena Univerzity Karlovy v Praze za disertační práci (22. ročník, 2014–2015)
Články k tématu: iForum UK a CAAS

Konference a přednášky v roce 2016

Practicing Bio-Ethnography in South African Township: Prospects and Predicaments of the Ethnographic Method (British Forum for Ethnomusicology – Annual Conference, New Currents in Ethnomusicology)
Writing against Culture in South African Township: Bio-Ethnography of an Average Musician (South African Society for Research in Music – 10th Annual Conference)
Ambiguity as an Ethnographic Condition: Between the Post-Apartheid Field and Czech Academia (4th Biennial Conference of the Czech Association for Social Anthropology – Ambiguity)
Za afrikanistiku hudebnější! Hudba a expresivní kultura v české afrikanistice (Česká asociace pro africká studia – Česká a slovenská afrikanistika: kritické ohlédnutí)
Writing against Culture in South African Township: Bio-Ethnography of an Average Musician (University of Pretoria – přednáška)

Členství

SEM, BFE, ICTM, ČAAS (tajemník)

Aktuálně vyučované kurzy

Publikace

Výpis z databáze Publikační činnost Univerzity Karlovy (Verso)

Úvod > Lidé > Vyučující > Vít Zdrálek