Výběrové řízení (VŘ) na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2017/18

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/18

Datum vyhlášení: 6. 3. 2017

1. Podmínky přijetí do VŘ:
Student musí splňovat obecné podmínky programu Erasmus+ (viz http://www.ff.cuni.cz/FF-272.html), vyplnit přihlášku v on-line aplikaci (http://is.cuni.cz/webapps) a na adresu marc.niubo@ff.cuni.cz zaslat stručný motivační dopis.

Výjezd se může uskutečnit od druhého ročníku bakalářského studia výše, eventuální uchazeči z řad letošního prvního ročníku proto musí aspirovat na úspěšné uzavření ročníku včetně odevzdání textů do přípravného semináře i semináře hudby do r. 1600. U studentů vyšších ročníků je navíc podmínkou schválení tématu bakalářské práce anebo alespoň domluva s vedoucím práce o tématu a způsobu realizace.

2. Kritéria výběru:
U žadatelů budou posuzovány jejich dosavadní studijní výsledky, jazykové schopnosti a motivace (předpokládaný přínos). Studenti magisterských a doktorských programů budou mít přednost před studenty programů bakalářských, studenti vyšších ročníků před studenty ročníků nižších.

Termín podání přihlášek: do 5. dubna 2016 včetně
Vyhlášení výsledků: 7. dubna 2016 (mailem)

Upozorňujeme zájemce, že v případě celkového většího počtu studentů, kteří uspějí v rámci jednotlivých výběrových řízení na svých ústavech/katedrách, může z finančních důvodů dojít ze strany vedení FF UK k redukci tohoto počtu, resp. ke snížení výše stipendií těch zájemců, kteří se ve výběrovém řízení umístí na nižší pozici. Ze stejného důvodu nejsou v současnosti podporovány dvousemestrální pobyty.

Upozorňujeme zároveň, že je možné hlásit se i do dalších destinací – přes jiné katedry/ústavy – viz seznam smluv na http://www.ff.cuni.cz/FF-272.html. Studenti, kteří budou mít zájem využít jinou smlouvu, se musí zúčastnit nejen výběrového řízení na Ústavu hudební vědy, ale zároveň si zjistit podmínky řízení na daném pracovišti FF UK a předem si zjistit situaci na vyhlédnuté zahraniční univerzitě (zda-li daný akad. rok bude zvolený program nabízen, zda-li budou přijímáni zahraniční studenti, a to i přes jiné smlouvy atp.) Studenti z jiných ústavů/kateder se zájmem o využití smlouvy zajišťované ÚHV nechť také laskavě zašlou motivační dopis.

NEVÁHEJTE A HLAŠTE SE – dokud jste studenty!

Mgr. Marc Niubo, Ph. D.

Úvod > Aktuality > Výběrové řízení (VŘ) na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2017/18